wz
: :

Obec Dětenice

. .
Úvod Kontakty Zajimavosti Turistika Sport Historie Dokumenty Úřední deska Aktuality Ubytování Vodovod stavba kanalizace Územní plán E-mail

 

Přesměrování na nové oficiální stránky obce Dětenice

1. Obec a její koncepční dokumenty
2. Společenský život
3. Aktivity občanů
4. Podnikání
5. Péče o stavební fond a obraz vesnice
6. Občanská vybavenost
7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci
8. Péče o krajinu
9. Foerstrovy Osenice
10. Kontakty
11. Ubytování Dětenice - Ubytovna Osenice


1. Obec a její koncepční dokumenty

Obec Dětenice se skládá ze tří historických částí: Dětenice, Osenice, Brodek. Všechny tři části leží na rozhraní tří okresů Jičín, Mladá Boleslav a Nymburk, proto se také Dětenice staly ústřední obcí svazku obcí „Mikroregion Rozhraní“. Obec sama patří do Královéhradeckého kraje a do okresu Jičín.

První písemná zmínka o Dětenicích je z roku 1052,, ale vykopávky svědčí o osídlení již v době neolitické (dochované kroniky).

Každá část obce má množství historických, kulturních i přírodních zajímavostí.

V Dětenicích zaujme rekonstruovaný pozdně barokní zámek a pivovar, který soukromý majitel upravil za účelem navrácení zámeckých tradic a agroturistiky. Na návsi v Dětenicích – uprostřed nejstarší zástavby zaujme nově opravená kaplička, zrekonstruovaná sokolovna (školní jídelna, tělocvična, jeviště a horolezecká stěna)a základní škola. Zde také začíná školní naučná stezka Viničky.

V Osenicích je nejstarší zástavba také kolem návsi a kolem kostela.Ve zdejší bývalé Národní škole J.B.Foerstra zřídila obec stálou výstavu Foerstrova rodu a letní amfiteátr na zahradě školy, kde probíhá každoročně mezinárodní festival „Foerstrovy Osenice“.

Brodekse může pochlubit opravenou hasičskou zvoničkou a ptačím územím u Pilského rybníka (Natura 2000).

Ve všech třech obcích v roce 2005 obec Dětenice dobudovala sdruženou vodovodní síť, kterou obec sama provozuje.

Struktura a počet obyvatel: v současné době žije v obci 724 obyvatel, průměrný věk je 38,27 ( Osenice 33,91 ; Dětenice 37,88 ; Brodek 48,32 ), v obci je velké množství chalupářů, zejména z Prahy a Mladé Boleslavi.

Pracovní příležitosti a dopravní obslužnost: obec leží v zemědělské řepařské oblasti s kvalitní zemědělskou půdou.

 • OSEVA UNI a.s. Choceň - filiálka Dětenice
 • JK-plet Jakoubek – pletárna
 • Vzduchotechnika Dopita
 • Zámek a pivovar – Dětenice
 • Jídelna – Dětenice
 • Zahradnictví – Dětenice
 • Obchody –Dětenice,Osenice,Brodek
 • Cadence Innovation Libáň (plastické hmoty)
 • Škrobárny Havlíčkův Brod – provoz Libáň
 • Obrábění kovů – Nýdrle – Libáň
 • Söko Prodašice – plastické hmoty
 • Škoda Volkswagen Group – Mladá Boleslav
 • SEMPRA Praha a.s. – SŠ Dětenice – v roce 2003 ukončila činnost
 • CIOS Holding. Osenice – cihelna (v současné době v konkursu)
 • Registrovaní zemědělci na OÚ Dětenice: 9

Značná část obyvatelstva dojíždí za prací do Mladé Boleslavi, Libáně, Jičína nebo do Prahy. Dopravní spojení je omezené na nejfrekventovanější časové intervaly. Zajištěna je doprava autobusová i vlaková.

1.1. Urbanistická studie a územně plánovací dokumentace - druh dokumentace, zpracovatel, způsoby projednání s občany a začlenění požadavků obce, stav schvalování

V listopadu 1994 byl vypracován Program obnovy venkova včetně územní dokumentace pro část obce Dětenice, v současné době je zahájena práce na dopracování dokumentace pro ostatní části obce.

V prosinci 2005 zastupitelstvo obce projednalo aktualizaci pro další roky

1.2. Program obnovy vesnice - údaje o vypracování, projednávání a schvalování vlastního programu obnovy vesnice, vztah občanů k programu

Program obnovy vesnice byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem a je zabudován do místní obecně závazné vyhlášky.

1.3. Rozpočet obce - výsledky hospodaření v roce 2005 a zásady utváření rozpočtu obce v roce 2006 - struktura příjmů (z toho daňové) a výdajů; využívání příjmů obce, dotací a sponzorských darů

 • Program obnovy vesnice byl projednán a schválen obecním zastupitelstvem a je zabudován do místní obecně závazné vyhlášky.
 • v červnu 2001 proběhl první ročník festivalu „Foerstrovy Osenice“
 • V prosinci 2002 byla dokončena rekonstrukce Základní školy – Dětenice, kuchyně a sokolovny. Z úsporných důvodů byla sloučena Mš a Zš do jedné budovy a v bývalé budově Mš byla


horolezecká stěna v tělocvičně ZŠ

 • V červnu 2003 vrámci projektu „Foersterovy Osenice“ zahájena stálá výstava kantorského rodu Foersterů.
 • V květnu a červnu 2003 byla dokončena další etapa rekonstrukce a rozšíření vodovodu "Viničky" (havárie prameništní jímky z roku 2002, náklady na vybudování vodojemu o objemu 100 m3 dosáhly částky cca 2,5 milionů korun).


stavba vodojemu – havarie prameništní jímky

 • V Červnu 2003 se při pravidelné kontrole pitné vody v Dětenicích zjistilo havarijní znečištění podzemních zdrojů pitné vody v Dětenicích trichlorethylenem. Obec okamžitě zahájila hydrogeologický výzkum odkud zdroj pochází, připravila projekt a od prosince 2003 již do Dětenic vede vodovodní přivaděč o délce 1.231 m, který navazuje na spádový vodovod „Viničky“ v Osenicích (Dotace z MZE 1,188 mil. korun – 60 % - havarie).
 • Doposud využívali obyvatelé především vlastní studny, jejichž značná část v obci Dětenice byla zamořena v roce 2003 trichlorethylenem. V roce 2004 většina studní v letním a podzimním období vyschla.
 • Obec okamžitě zahájila hydrogeologický výzkum (v hodnotě téměř jeden mil Kč za finanční účasti ministerstva ŽP) odkud zdroj pochází, připravila projekt a od prosince 2003 již do Dětenic vede vodovodní přivaděč o délce 1.231 m, který navazuje na spádový vodovod „Viničky“ v Osenicích (Dotace z MZE 1,188 mil. korun – 60 % - havarie).


hydrogeologický průzkum-znečištění podzemních vod trichlorethylenem


v rekordním čase byl dokončen vodovodní přivaděč Osenice-Dětenice

 • V roce 2004 byla zahájena další etapa stavby vodovodu v Dětenicích, která pokračuje i v letošním roce (3,317 km v hodnotě 10 290 000,- Kč – Dotace z MZE v hodnotě 60%).
 • Mimo vlastní vodovodní řád v uvedené délce byl vystavěn nový posilující vrt v obci Brodek a postavena nová moderní AT-stanice a zrekonstruován vodovodní přivaděč Brodek-Dětenice (v hodnotě včetně vrtných prací cca 1,5 mil Kč – dotace a finanční výpomoc z prostředků KÚ).


Stavba Vodovodu v Detenicich

 • V letošním roce bude dobudována sdružená vodovodní síť Brodek, Dětenice, Osenice zásobovaná ze dvou nezávislých zdrojů (vrt Brodek a prameništní jímka „Viničky“-Osenice). Provozovatelem i majitelem celého vodovodu je obec Dětenice.
 • V říjnu 2003 byla dokončena oprava kapličky na návsi v Dětenicích (Dotace z Programu obnovy venkova 240 tis. korun – 50 % - kulturní památka).


rekonstrukce kapličky-kopule

 • V říjnu 2003 byla dokončena oprava návsi v Dětenicích, asfaltový povrch a zámková dlažba (Dotace z Programu obnovy venkova 160 tis. korun – 30 %).


rekonstrukce kapličky

 • V listopadu 2003 byla opravena školní naučná stezka Viničky a doplněna dalšími naučnými tabulemi.


Rekonstrukce Foerstrova památníku (2006)

 • v roce 2005 byly zahájeny práce na rekonstrukci bývalé školy J.B.Foerstra v Osenicích na památník Foerstrova rodu. V roce 2006 moderní přístavby ze 70-tých let přebudovány na skladové prostory a prodejnu pro obec Osenice. V přízemí staré budovy vybudování výstavních prostor pro výstavu J.B.Foerster – malíř (nové stropy).
 • V roce 2005 a následně v roce 2006 oprava místních komunikací (recyklovaný materiál ze stavby vodovodu)
 • v roce 2004 a 2005 na veřejně prospěšné práce obec vužívá dotací z Úřadu práce
 • v říjnu 2005 zájezd občanů do partnerské obce Lokev ve Slovinsku


Partnerská obec Lokev


Setkání se slovinským velvyslancem v LokviPartnerská listina

Rozpočet obce Dětenice pro rok 2006


Rozpočtová  kapitola

2006

 

Příjmy

Výdaje

Kanalizace(projekt pro společnou kanalizaci pro Dětenice, Osenice a Brodek)

0

180000

Sběr a svoz komunálního odpadu

280000

400000

Silnice(opravy  komunikací a rekonstrukce chodníků, PHM)

0

500000

Nájmy

60000

60000

Základní škola

0

555000

Školné na žáky v jiných obcích

2000

150000

Ambulantní péče

1000

60000

Obecní knihovna

1000

11000

Kultura

5000

380000

Požární ochrana

0

10000

Zastupitelské orgány

0

700000

Činnost místní správy

35000

800000

Pečovatelská služba

0

110000

Sponzorství

0

30000

Sokolovna

30000

100000

Bytové hospodářství

19000

15000

Veřejné osvětlení a rozhlas

0

200000

Elektrická energie

0

350000

Pohřebnictví

10000

150000

Péče o vzhled obce

0

300000

Splátka úvěru včetně úroků

0

80000

Daňové příjmy obce

4300000

0

Poplatky

300000

0

Dotace do školství

88400

0

Dotace na st. správu

9600

0

C e l k e m

5141000

5141000

na začátek stránky

2. Společenský život

2.1. Kontinuita společenského života - udržování, či obnova místních tradic, svátků a obyčejů, vytváření nových tradic

 • V obci se dochovala tradice velikonočního klapání, koled, pálení čarodějnic, poutí a posvícení, karnevalů pro děti i dospělé.
 • Nově byla zavedena tradice vynášení zimy a mikulášská veselice.
 • Ve škole se více než 100 let uskutečňují jednou nebo dvakrát do roka školní akademie a výstavy dětských prací. Tato tradice se přenáší i do místní MŠ, obnovila se tradice předávání klíče od školy žáky vycházejícího ročníku dětem z MŠ.
 • Byla zavedena a letos se již pošesté uskuteční kulturní akce Foersterovy Osenice s účastí zahraničních i českých sborů a sólistů.
 • festival je přehlídkou pěveckých sborů středočeské a východočeské oblasti v kraji Foerstrů. Tedy v oblasti, která je v trojúhelníku měst Mladá Boleslav – Jičín – Kopidlno. V tomto kraji byly v 19. stol. duchovním a hudebním centrem Osenice, škola a kostel, kde po půl století působil kantor a regenschori Josef Foerster, dědeček dnes nejznámějšího z toho rodu, skladatele, spisovatele, malíře a básníka Josefa Bohuslava Foerstra.
 • O renesanci hudebnosti v tomto kraji dnes usilují nejen obce Dětenice, Dolní Bousov, Rožďalovice a Libáň, ale spolu s nimi i široká obec pěvecká, dnes Unie českých pěveckých sborů (UČPS).
 • PAMÁTNÍK FOERSTROVA RODU již pět let se zde v první sobotu v měsíci červnu scházejí pěvecké sbory UČPS, které přijíždějí z obcí a měst Východočeského kraje a podobně i ze Středočeského kraje a pěvecké sbory z Prahy. Jednotlivě i společně si zazpívají v kostele a před bývalou školou která nese čestný titul Národní škola Dr.h.c.J.B.Foerstra, která se během uplynulých čtyř let přetváří na Památník Foerstrova rodu.
 • Po hudební slavnosti v přírodním amfiteátru pod širým nebem se sbory rozjíždějí k podvečerním koncertům v kostelích, sokolovnách a nádvořích zámků v okolí Osenic.
 • Již tradičně sem přijíždějí i pěvecké sbory ze Slovinska, jejich národním skladatelem se stal právě Antonín Foerster, jeden ze synů dynastie Foerstrů. Na loňském setkání zde byla vysazena Lípa přátelství mezi slovinským a českým lidem a na podzim občany obce Dětenice v čele se starostou obce ing. R. Vališkou ve slovinské obci Lokev Lípa přátelství česko slovinského.
 • Významným činem v krátké novodobé historii osenického chrámu se stala oprava historických varhan, na níž se podíleli především občané tohoto dříve zapomenutého kraje. Pod odborným zásahem pražského varhanáře ing. M. Poláčka dnes tento vzácný nástroj opět slouží svému účelu při bohoslužbách i jako koncertní nástroj, zejména pod rukama varhaníka a svatovítského ředitele kůru J. Kšici.
 • Jak a kde tento festival probíhá? Přihlášené a pozvané sbory z uvedených krajů, ale i jiných částí naší vlasti i ze zahraničí, se podílejí na bohatém programu po celý den nejen v Osenicích, ale i v širokém okolí. Za dobu trvání festivalu se mimo Osenice konaly koncerty ještě i v Dětenicích, Starých Hradech u Libáně, Rožďalovicích, Dolním Bousově, Bystřici u Libáně, Veliši a v Jičíně. Z významných umělců byli účinkujícími na minulých ročnících Radovan Lukavský, Alfréd Strejček, Josef Kšica, Jana Heryánová Ryklová, Jiří Hájek, Václav Polanský a Václav Šolc.
 • Z pěveckých sborů jsou každoročními účastníky Pražské mužské sbory (Pěvecké sdružení pražských učitelů, Pražský pěvecký sbor Smetana a Pěvecký sbor Typografia –sbm. St. Pešička), mezi nejvýznamnější dále patří Foerstrovo komorní pěvecké sdružení Praha (L. Vasilek). Z dalších souborů to byl folklorní soubor Dykyta z Polabí a Komorní orchestr podkrkonošského metra z Jilemnice.
 • Ze skladeb J. B. Foerstra byly provedeny mužskými sbory sbory z cyklu Devět mužských sborů, op. 37 především Oráč a Velké, širé rodné lány, mužský sbor Svatý Václave, op. 76b a kantáta Píseň bratra slunce, op. 137 a často ženskými či dětskými sbory Lesní studánka, op 89a. Celý program ze skladeb J. B. Foerstra měl Komorní sbor Tomáše Votavy Praha (T. Votava).Festivalovým sborem byla provedena skladba Velké, širé rodné lány a tradičně na závěr přehlídky lidová Veru si ty, šohajičku v úpravě O. Halmy.
 • Již třetím rokem jsou zahraničními hosty festivalu pěvecké sbory ze Slovinské republiky. Ve svých programech uvádějí i skladby Antonína Foerstra, slovinského národního skladatele a hudebního pedagoga. Pamětní desku na jeho rodném domě (osenické škole) věnovalo slovinské velvyslanectví a odhalilo ji za účasti slovinského sboru Tabor z Lokve při 4. roč. festivalu. Při 5. roč. FO byla vysazena na okraji amfiteátru symbolická Lípa přátelství. Na podzim roku 2005 byla Lípa přátelství vysazena i delegací dětenických občanů před školou ve slovinské obci Lokev za účasti velvyslanectví naší republiky.
 • Celou akci pořádá obec Dětenice tradičně společně „Se sdružením rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku“ a s Unií pražských pěveckých sborů.
 • Pravidlem se staly tancovačky, plesy i zábavy organizované obcí a místními spolky.
 • Obecní úřad umístil do kopule opravené kapličky v Dětenicích a do nově zrekonstruovaných varhan v osenickém kostele schránky s dokumenty charakterizující současný život obce.

2.2. Činnost spolková - počet občanských sdružení, druh a rozsah jejich činnosti, výsledky pracovní skupiny pro obnovu vesnice

 • Sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku – (nově vzniklá org. složka obce v roce 2002 – v rámci oslav 950 výročí založení obce)- posílení tradic obce, péče o vzhled obce, setkání občanů, Foersterovy Osenice, dětské dny, karnevaly, vynášení zimy,…
 • Senior klub při Sdružení rodáků a přátel podporovaný obcí Dětenice pracuje od roku 2005:
 • 20. 10. 2005 – koncert – žáci hudební školy ze švýcarského Matsingenu
 • 17. 11. 2005 – přednáška – MUDr. Václav Šolc – nemoci pohybového ústrojí – měření podkožního tuku
 • 24. 11. 2005 – čtení – Věra Šedivá - život JBF, čtení z Poutníka. Cestička do školy
 • 1. 12. 2005 – přednáška – Dr. Zejdová – psychologie – testy
 • 8. 12. 2005 – přednáška – MUDr. Jan Příhoda – obvodní lékař, zdraví všeobecně, diskuse
 • 12. 1. 2006 – koncert Mgr. Jany Heryánové-Ryklové, soprán, arie, písně národní
 • 26. 1. 2006 – přednáška – ing. Jan Volák – historie zdejšího kraje – velké množství materiálu a fotografií, diskuse
 • 9. 2. 2006 – návštěva pivovaru – Petr Ondráček – prohlídka pivovaru, ochutnávka dětenického piva, přátelské posezení
 • 23. 2. 2006 – přednáška – ing. Radomír Vališka, starosta obce, přehled hospodaření a plánů do budoucna – bohatá diskuse
 • 9. 3. 2006 – koncert – Žesťový kvintet z Mladé Boleslavi obohacený zpěvem Jany Heryánové-Ryklové – hra na klavír Marie Ryklová
 • 23. 3. 2006 – přednáška – ing. Jan Volák – dokončení přednášky z 26. 1. – historie
 • na 1. 4. 2006 se připravuje přednáška – MUDr. Václava Šolce – nemoci cévní – zdravá výživa
 • Všech akcí se zúčastnilo 25 – 45 seniorů, cca 35 seniorů
 • TJ Sokol Dětenice (družstva kopané od nejmladších žáků po dospělé – hluboké a bohaté tradice – kronika)
 • STROM Dětenice – sportovně-turistický oddíl mládeže (vodní a pěší turistika, ekologická výchova - pro děti od 6-ti do 18-ti let, letní dětské tábory, vodácký výcvik mládeže od 12-18-ti let, účast v soutěžích, péče o naučnou stezku,…)
 • Český rybářský svaz – Libáň (Dětenice, Osenice, Brodek 15 členů)
 • volejbalové družstvo a cvičení žen
 • Sbor dobrovolných hasičů Brodek (aktivní činnost, účast v soutěžích),pořádání Pohádkového dne na Brodku, tanečních zábav a plesů
 • Korálka – dětský divadelní soubor při ZŠ (práce s dětmi od 6-ti do 18-ti let, dramatická výchova, účast v soutěžích),
 • divadelní soubor "Korálka" (tentokrát pro mládež a dospělé) nastudoval vystoupení "Nebe na Zemi"
 • Český svaz včelařů, zahrádkáři, myslivci ...

2.3. Podpora obce - vydávání obecních novin, publikací, pohlednic, péče o kroniku, vedení knihovny, pořádání výstav, podpora činnosti spolků, propagace idejí obnovy vesnice a jejich výsledků

 • V obci je od roku 1876 nepřetržitě vedena kronika, od roku 1893 je v provozu místní knihovna. Dle potřeb obecní úřad vydává Občasník s informacemi a zajímavostmi pro všechny občany. V roce 1999 proběhla na zámku Staré Hrady výstava prací žáků ZŠ Dětenice, v roce 2000, 2002, 2003 v sokolovně a na zahradě školy. V prostorách MŠ a ZŠ probíhají trvalé výstavy prací dětí v návaznosti na lidové tradice a roční období. Obec vydala vlastní pohlednice.

 • pohlednice Dětenice


  pohlednice Osenice

 • Největší propagací idejí venkova se stává festival „Foersterovy Osenice“, který navazuje na venkovské tradice spojené s působením kantorského rodu Foersterů v Osenicích (vysvěcení opravených varhan, mše spojené se zpíváním na kůru osenického kostela, vánoční zpívání v kostele, …).

na začátek stranky

3. Aktivity občanů

3.1. Dobrovolná práce občanů - bezplatná i hrazená účast občanů na realizacích programů obnovy vesnic; vlastní aktivity občanů a spolků

 • Spolek dobrovolných hasičů v Brodku pořádá plesy a setkání občanů, v roce 2002 a 2003 obnovil tradici maškarních bálů pro děti i dospělé a zavedl „Letní pohádkový den pro děti“ a zájezdy pro rodiny.
 • Nově vzniklé „Sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku pořádá jarní a podzimní taneční zábavy, zpívání v osenickém kostele (vánoční, posvícenské), podílí se na zajištění akce „Foersterovy Osenice“, uskutečňuje pravidelné úklidy obce, drobné opravy památek, výsadbu a údržbu zeleně-např. vyčištění okolí pomníčků, kostela, návsi, výtěžky akcí mimo jiné věnuje na opravu varhan v osenickém kostele, ...
 • Myslivecké sdružení připravilo v tomto roce myslivecký ples s bohatou tombolou (leden 2005)
 • TJ Sokol Dětenice oddíl kopané připravil v tomto roce sportovní ples s bohatou tombolou a rockovou zábavu (leden a březen 2005)
 • obec pronajímá prostory pro masáže, kadeřnictví pro konání kvalifikovaných kurzů (např. místní masérka pořádá pravidelné kurzy zdravého životního stylu vč. různých cvičení např. „Tai-chi“.


kapitola „Poprvé v Osenicích“ J.B.Foerster –„Poutník“

 • V roce 2003 se uskutečnila v rámci sdružení spontání sbírka občanů, která umožnila kompletní rekonstrukci a znovuvysvěcení varhan osenického kostela v listopadu 2003.
 • varhany zní pravidelně každou neděli, návštěvnost kostela stoupá
 • v kostele v dubnu 2004 se uskutečnila slavnostní mše svatá, kterou sloužil řád maltézských rytířů


Vysvěcení varhan v osenickém kostele

 • v kostele dubnu 2004 se uskutečnila slavnostní mše svatá, kterou sloužil řád maltézských rytířů
 • Místní občané pořádají pravidelné autobusové návštěvy divadla v Mladé Boleslavi a zájezd na výstavu Zahrada Čech.
 • Bývalí absolventi ZŠ Dětenice pořádají každoročně společné srazy spojené s exkurzemi.
 • Pravidelně jsou pořádány dětské dny, karnevaly a veselice.


karneval v místní sokolovně

 • Soubor Korálka pořádá divadelní představení a večery poezie pro děti i dospělé z okolí.


Divadelní soubor Korála – „Fimfárum“

 • Horolezecký oddíl – Dětenice pořádá kromě pravidelných tréniků i horolezecké závody pro veřejnost.
 • V obci velmi aktivně pracuje i Sdružení myslivců, rybářů a včelařů
 • V roce 2003 byli obecní úřad, Sdružení rodáků a 2 učitelky ZŠ nominováni v soutěži o cenu Jivínského Štefana.
 • Divadelní soubor „Velká korálka“ nacvičil divadelní představení Osvobozeného divadla „Fimfárum“. A Kromě Dětenic s ním vystupoval již v několika okolních obcích i na postupové přehlídce venkovských souborů v Miletíně.V současné době nacvičuje hru "Fimfárum"

3.2. Začlenění dětí a mládeže do života vesnice - spolupráce školy s obcí, vlastní iniciativy mládeže, způsob zapojení do programu obnovy vesnice

 • Obec je zřizovatelem základní a mateřské školy a školní jídelny
 • Spolupráce školy s obcí je velmi dobrá. Jedná se o málotřídní školu se dvěma třídami, kterou navštěvují žáci pěti ročníků a s třídou MŠ. Mimo výuky škola zajišťuje i bohatou mimoškolní činnost a kulturní akce pro děti a ostatní občany. V roce 2003:
 • Masopustní rej, Velikonoční výstava, Pomlázkový den, Den Země, Slet čarodějnic, školní akademie, loučení s pátým ročníkem, slavnost padajícího listí (zábavný program pro děti z mateřské školy), adventní pátky, předvánoční vystoupení dětí pro důchodce, zapojení do mezinárodního projektu „Modré z nebe“ a „Les ve škole a škola v lese“


Slet Čarodějnic

 • v září 2003 se škola zapojila do historického projektu „Cestička do školy“
 • Kroužky školy: sportovní, pěvecký, dovedné ruce, flétna, Abeceda (kroužek pro dyslektiky), kroužek angličtiny, divadelní soubor Korálka (s vystoupením „Spadla z nebe“ se zúčastnil soubor okresní přehlídky divadelních souborů, další vystoupení soubor připravil pro děti z okolních škol (Libáň, Lužany, Libuň, ..), Okresní přehlídky dětských recitátorů se v roce 2003 zúčastnilo z Korálky 8 dětí, čtyři byly oceněny v okresních kolech soutěže a jedno postoupilo do kola krajského
 • v roce 2005 postoupily do krajské přehlídky dětských recitátorů dvě děti ze ZŠ a divadelního souboru Korálka. Juliána Vališková byla oceněna čestným uznáním (v okresní přehlídce dětských recitátorů byly oceněny 4 děti ze ZŠ a 2 děti ze souboru Korálka získaly čestná uznání)
 • Mateřská škola i ZŠ pořádala předvánoční vystoupení dětí, výstavy dětských prací a společně s ZŠ návštěvy divadel, knihoven a muzeí …


tradiční vánoční zvyk

 • MŠ i ZŠ spolupracují v motivačním projektu: Středa nám chutná“


sběr papíru

 • STROM – dětský oddíl zaměřený na ochranu přírody a turistiku
 • Zúčastňuje se regionálního kola „Zelené stezky – Zlatý list“
 • vyvěšuje a pečuje o ptačí budky , chrání okolní přírodu
 • staví ochrané oplocení k mraveništím,
 • V květnu květenu 2002 otevřel naučnou stezku „Viničky“ a v roce 2003 začal s jejím rozšiřováním, vyznačením a doplněním ( děti samy dohlížejí na stav stezky, čistí ji, opravují, doplňují)
 • Na stezku přibyly 3 nové informační tabule
 • celoročně pracuje s dětmi v oblasti ochrany a poznávání přírody (v rámci projektu „Les ve škole, škola v lese“ navazuje na ZŠ)
 • organizuje turisticko-sportovní sjezdy našich i zahraničních řek
 • v červenci pořádá pro děti letní tábor v Podkrkonoší a vodácký tábor na Šumavě.


oprava tabulí na školní naučné stezce „Viničky“

3.3. Péče o vesnickou pospolitost - udržování sousedských vztahů, péče o staré občany, pomoc sociálně slabých spoluobčanům

 • OÚ zajišťuje pro staré občany rozvoz obědů, nákupy a léky
 • Zastupitelé navštěvují staré občany u příležitosti důležitých životních jubileí
 • Pořádají pro ně každoročně předvánoční posezení s kulturním programem, dárky a pohoštěním
 • OÚ zajišťuje v rámci stravování dětí v nově vybudované školní jídelně i stravování důchodců a zaměstnanců místních podniků
 • v obci Brodek provozuje prodejnu potravin a smíšeného zboží
 • Obecní zastupitelstvo obnovilo tradici vítání občánků (červen 2004 a září 2005)

3.4. Spolupráce obce s občany - fungování obecních komisí, výchova a příprava pokračovatelů v samosprávě obce; průzkumy názoru občanů a mládeže, formy spolupráce

 • Obecní zastupitelstvo zřídilo tyto obecní komise:
 • finanční výbor (pravidelně se schází a spolupracuje v zajištění bezproblémového chodu obecního úřadu, organizuje vnitřní i vnější kontrolu)
 • výbor kontroly (pravidelně se schází a spolupracuje v zajištění bezproblémového chodu obecního úřadu, organizuje vnitřní i vnější kontrolu)
 • kulturní komise (pravidelně se schází a ve spolupráci s Dobrovolným sdružením rodáků a přátel připravuje většinu kulturních akcí obce)
 • stavební komise (pravidelně se schází, posuzuje řady stavebních ohlášení, spolupracuje se stavebním úřadem v Libáni)
 • stravovací komise (zřízena ředitelkou ZŠ, zastoupení má z řad obecního zastupitelstva, občanů, rodičů
 • komise pro rozvoj obce (přináší podněty pro práci obce od jednotlivých občanů, jejich názory a připomínky)
 • OÚ již pravidelně zajišťuje praxi pro studenty Střední odborné školy v Boleslavi obor veřejnoprávní činnost
 • Obecní zastupitelstvo zřídilo tyto obecní komise:
 • finanční výbor (pravidelně se schází a spolupracuje v zajištění bezproblémového chodu obecního úřadu, organizuje vnitřní i vnější kontrolu)
 • výbor kontroly (pravidelně se schází a spolupracuje v zajištění bezproblémového chodu obecního úřadu, organizuje vnitřní i vnější kontrolu)
 • kulturní komise (pravidelně se schází a ve spolupráci s Dobrovolným sdružením rodáků a přátel připravuje většinu kulturních akcí obce)
 • stavební komise (pravidelně se schází, posuzuje řady stavebních ohlášení, spolupracuje se stavebním úřadem v Libáni)
 • stravovací komise (zřízena ředitelkou ZŠ, zastoupení má z řad obecního zastupitelstva, občanů, rodičů
 • komise pro rozvoj obce (přináší podněty pro práci obce od jednotlivých občanů, jejich názory a připomínky)
 • OÚ již pravidelně zajišťuje praxi pro studenty Střední odborné školy v Boleslavi obor veřejnoprávní činnost
 • na začátek stranky

  4. Podnikání

  4.1 Podnikání v zemědělství - charakteristika transformace, současný stav, ekofarmy, marketing místních zemědělských specialit, zapojení zemědělských podniků do realizace programu obnovy vesnice (zejména v péči o krajinu)

  • Registrovaní zemědělci na OÚ Dětenice: 9
  • zemědělské družstvo i SEMPRA a.s. ukončily v roce 2003 svou činnost
  • pole obhospodařují především zemědělská akciová společnost Nový Bydžov a Velišská – Staré Místo
  • OSEVA UNI a.s. Choceň, filiálka Dětenice (spolupracuje s obcí v oblasti dopravy, školení řidičů, sponzoruje kulturní akce, …)
  • zámek Dětenice navrací některé zemědělské činnosti (chov koní, koz)se záměrem využití hlavně v cestovním ruchu (agroturistika)
  • obec pečuje o památné stromy v obci a připravuje vyhlášení chráněné lípy v Osenicích

  4.2. Nezemědělské podnikání, rozvoj řemesel - podnikatelské aktivity občanů, vytváření nových pracovních míst, nezemědělské aktivity zemědělských podniků, zapojení podnikatelů do realizace programu obnovy vesnice

  • Soukromá pletárna Dětenice zaměstnává 20 místních obyvatel
  • Vzduchotechnika
  • 4 obchody (1 z toho obecní), v letošním roce byl zrekonstruován obchod v Dětenicích soukromým majitelem
  • zámek a pivovar Dětenice
  • 3 truhlářství a řada dalších podnikatelských subjektů.
  • Je dochovávána i tradice některých původních řemesel

  4.3. Venkovská turistika - vytváření služeb, ubytování v soukromí, poskytování pohostinství, nabídky možností využití volného času, turistiky, cykloturistiky, sportu a oddychu

  • Obec pronajímá prostory pro pohostinství v Dětenicích, soukromé pohostinství je v Osenicích i na Brodku
  • Majitel CK AR-tour Ondráček Praha, zajišťuje v letošním roce opět turistickou činnost spojenou s návštěvami zámku Dětenice a zámeckého pivovaru (kde se vaří pivo středověkým způsobem) pořádá turistické zájezdy a historické programy, v srpen 2003 připravil i dětský den pro místní děti v zámecké zahradě. Zpřístupnění dětenického zámku představuje zvýšený turistický ruch. Dětenice navštíví 30-40 tisíc turistů.


  středověká restaurace v místním pivovaru

  • Další turistickou atrakcí obce je i horolezecká stěna v sokolovně, naučná stezka a Památník Foerstrova rodu v Osenicích (provozovatel je obec)
  • obec se zapojila ve spolupráci MěÚ Jičín do projektu putování za pohádkovými postavami Českého ráje (vodník – rybníky) spojeného se sběrem razítek (zámek Dětenice, památník Foerstrova rodu Osenice)
  • obec se zapojila do projektu turistické autobusy (financuje v rámci mikroregionu Rozhraní sezóní autobusy (Dětenice-Lomnice n.P. a Dětenice-Sobotka)
  • Ve spolupráci s mikroregionem Rozhraní a MěÚ Jičín vyznačí v letošním roce cyklotrasu Jičín – Dětenice - Rožďalovice

  4.4. Přímé podnikání obce - vlastní hospodářská činnost

  • V Brodku, vzhledem k velkému množství starších občanů, obec udržuje ve vlastní režii obchod se smíšeným zbožím.
  • Provozuje vodovody Brodek a Viničky v Osenicích a v Dětenicích
  • pro občany zajišťuje dopravu obecním traktorem

  na začátek stranky

  5. Péče o stavební fond a obraz vesnice

  5.1.Péče o historickou zástavbu - zachování původního půdorysu a panoramatu vesnice, péče o památkově chráněné objekty, stavby lidového stavitelství vytvářející místní ráz, detaily a tvarosloví staveb, rukodělné výrobky a charakteristické prostředí, stavební obnova a údržba venkovských staveb

  • Dokončena generální oprava sokolovny – vytvořeno kulturní centrum obce, se školní tělocvičnou, kuchyní a jídelnou, byla dokončena rekonstrukce školní budovy a zahrady. dokončení a úplná kolaudace proběhla v srpnu 2002.
  • V prosinci 2003 byla do sokolovny a školy přivedena pitná voda z nového vodovodu.
  • Na zahradě Foersterovy školy probíhají úpravy, aby zde bylo vytvořeno zázemí pro pořádání koncertů pod širým nebem. Zpracováván projek na obnovení původního rázu školy a vybudování Památníku Foerstrova rodu.
  • Realizace státní půjčky na opravu bytového fondu (700000,-)
  • Pokračující rekonstrukce zámku včetně zámeckého parku, podzámčí a pivovaru.
  • V roce 2003 zahájila obec rozpracování projektu "Foersterovy Osenice", který by měl přinést záchranu budovy bývalé školy "J.B.Foerstera" v Osenicích (podpořeno z programu obnovy venkova) formou přeměny na památník Foersterova rodu, akce je zaštítěna vnukem J.B.Foerstera panem Myslíkem, připojilo se k ní i slovinské velvyslanecví – vzhledem k významnosti A. Foerstera - osenického rodáka - ve Slovinsku. Na budově školy byla v červnu 2003 umístěna pamětní deska slovinského skladatele A. Foerstra a českého skladatele J.B.Foerstra. Zároveň se 7.6. 2003 uskutečnila vrámci projektu „Foersterovy Osenice „ velká hudební slavnost, které se zúčastnilo účast 10 sborů (cca 200 účinkujících), mimo jiné i 2 slovinské sbory.
  • pro letošní rok se počítá s účastí 13 sborů (400 učínkujících)
  • V listopadu 2003 byly zrekonstruovány a slavnostně vysvěceny unikátní osenické varhany.

  5.2.Soulad v zástavbě - obnova původního rázu staveb, odstraňování stavebních nešvarů, cizích a městských prvků, vytváření stejnorodého prostředí vesnice

  • Při obecním úřadu pracuje od roku 1999 komise výstavby, neustále se potýká se snahou občanů a podnikatelů přetvářet ráz obce
  • nový ráz si vytváří i zámek Dětenice s pivovarem
  • V říjnu 2003 obec dokončila rekonstrukci kaple na návsi v Dětenicích (kulturní památka) a obnovu zeleně kolem ní
  • v březnu 2004 zahájila opravu historické zvoničky na Brodku.

  na začátek stranky

  6. Občanská vybavenost

  6.1. Stav občanské vybavenosti - údržba, modernizace a dostavba stávajících objektů, záměry a realizace nových objektů

  • Zprovozněna tělocvična pro ZŠ, horolezecká stěna, zajištěno sportovní a kulturní vyžití obyvatel, stravování pro důchodce i zaměstnance místních podniků.
  • Dvakrát týdně je zajištěna ordinace pro dětského i obvodního lékaře. Dále zde občané mohou využít místní kadeřnictví, masáže, pedikúru.
  • V každé z částí obce (Dětenice, Osenice, Brodek) je provozován obchod a restaurace.
  • V obci fungují 2 knihovny – obecní a dětská při ZŠ.

  6.2. Inženýrské sítě - údržba stávajících sítí, záměry, opatření a realizace dostavby sítí, zkvalitňování dopravní vybavenosti, způsob likvidace splaškových vod

  • Stavba vodovodu Viničky (zásobování pitnou vodu pro 90 % obyvatel Osenic, nový přívodní řád, v roce 2001 se dokončily rozvody do celých Osenic - kolaudace listopad 2001, v roce 2002 vybudován nový vodojem – 100 m3, možnost rozšíření vodovodní sítě i do Dětenic.)
  • V prosinci 2003 byla dokončena 1.etapa stavby vodovodu do Dětenic, v současnosti byl zjištěn další možný zdroj pitné vody a připravuje se rozšíření vodovodu v Dětenicích (realizace 2004-2005)
  • Byly zahájeny projektové práce na spádovou kanalizaci s čističkou pro všechny tři obce. Je zpracován návrh tras a připravují se podklady pro územní řízení

  6.3. Odpadové hospodářství - koncepce a provoz odstraňování odpadů, organizační opatření, ekologická výchova

  • Obec zajišťuje svoz odpadu dodavatelskou firmou (odvoz popelnic, které jsou rozmístěny na základě obecně závazné vyhlášky)
  • Obecní zastupitelstvo propaguje cestu třídění odpadů a minimalizaci odpadů v místě jeho vzniku. V obcích jsou rozmístěny kontejnery na sklo, papír, plastové lahve a ostatní plasty a železo, o možnostech třídění použitých obalů jsou informováni všichni občané. Obec organizuje třídění papíru, kovového šrotu a svoz nebezpečných složek odpadu. 2x do roka jsou sváženy i pneumatiky
  • v roce 2004 zahájila likvidaci černé skládky v lese Viničky, za dobrovolné účasti občanů Osenic a Dětenic byla skládka lokalizována a na povrchu vyčištěna.
  • V letošním roce je připraven odvoz kontaminované půdy v rozsahu cca 120 000Kč.
  • obec v roce 2003 vytřídila 4,894 t papíru, 6,12 t skla, 2,585 t Pet lahví, 1,566 t směsných plastů 3,46 t kovů
  • v roce 2004 vytřídila 10,240 t papíru, 3,757 t skla, 4,72 t Pet lahví, 1,74 t směsných plastů 4,88 t kovů, nebezpečného odpadu 3,872 t a tetrapak 200 l.
  • od listopadu 2003 zajišťuje obec i sběr nápojových kartonů
  • Ekologická výchova je zajištěna na úrovni OÚ, MŠ, ZŠ a oddílem STROM.
  • Obecní úřad používá pouze recyklované papíry

  6.4. Úspory energií - kroky vedoucí k úsporám, zavádění netradičních zdrojů energie

  • na Brodku soukromý majitel provozuje vodní elektrárnu
  • ZŠ Dětenice v rámci projektu „Modré z nebe“ provádí měření spotřeb energií a následně vede děti k šetření energií

  na začátek stranky

  7. Péče o veřejné prostranství, přírodní prvky a zeleň v obci

  7.1.Udržování, čistota a pořádek na veřejných prostranstvích v obci a navazujících soukromých pozemcích, květinová výzdoba veřejných prostranství i soukromých domů a pozemků, udržování drobných sakrálních objektů, památníků, výtvarných děl, drobné architektury, oplocení, ohradních zdí

  • OÚ a občané dle potřeb udržují v čistotě obec ( každoročně každoročně pořádány brigády na úklid v okolí kostela, kapličky, sokolovny,..) veřejná prostranství, zeleň, památníky a objekty drobné architektury.
  • údržbu veřejných prostranství řeší i obecně závazná vyhláška
  • v roce 2003 v rámci programu obnovy venkova byla zrekonstruována náves v Dětenicích

  7.2. Nové úpravy veřejných prostranství - vytváření míst setkávání občanů, míst klidu a oddychu, míst her mládeže, sportovišť

  7.3. Zeleň - udržování stávající vzrostlé zeleně, výsadba nové zeleně, zachování původních druhů ovocných stromů, udržování zelených ploch, trávníků

  • v letošním roce obecní zastupitelstvo ustoupilo od záměru z roku 1993 vybudovat nad Osenicemi skládku komunálního odpadu a připravuje projekt přeměny stavby na původní ovocný sad

  7.4. Přírodní prvky - údržba vodních toků, břehových porostů, rybníčků, přírodních útvarů

  • obec vlastní rybník „Suchánek“, který pronajímá soukromému podnikateli. Rybník je udržován.
  • vodní toky v obci jsou většinou regulovány a zatrubněny. Jsou v péči Vodohospodářské, zemědělské společnosti Poděbrady.
  • je připravován projekt revitalizace Dětenického potoka

  na začátek stranky

  8.Péče o krajinu
  • Obec v rámci potřeb a svých možností pečuje o okolní krajinu a životní prostředí obce.
  • V rámci rekonstrukce školy, byla zahájena úprava školní zahrady.
  • OÚ podporuje snahu pracovníků st.ochrany přírody o vybudování ptačího území „Rožďalovické rybníky“
  • Dětský oddíl Strom spolu se ZŠ a OÚ provedl zmapování živočišných a rostlinných druhů v lese Viničky a zajistil umístění tabulí dětské naučné stezky v lesíku. V současnosti se zaměřuje hlavně na počty zástupců jednotlivých druhů, na mapování dravců a vysledování stavu ovzduší.
  • Kromě mapování v lese děti pečují o 4 jírovce, vyvěšují ptačí budky a v zimě přikrmují zvěř a ptáky, vyrábějí a umisťují ochrané sítě na lesní mraveniště, pečují o tůně s čolky, ...

  na začátek stranky

  9. Foerstrovy Osenice

  slavnostní mší, kterou jste celebroval v kostele Sv. Vojtěch v Praze 1 v květnu 2001, jste odstartoval projekt Pěveckého sdružení pražských učitelů v roce 50. výročí úmrtí významného českého skladatele, spisovatele, básníka a malíře Josefa Bohuslava Foerstra. Ten pod názvem skladatelovy knihy „Co život dal“ pokračoval koncertem a výstavou v Míčovně Pražského hradu a za účasti desítek pěveckých sborů a významných umělců v dalších českých místech, především v těch, s nimiž je život J.B.Foerstra spojen. Není třeba zdůrazňovat, že to byly především chrámové koncerty.Trvale se každoroční připomínka díla skladatele stala motem festivalu „Foersterovy Osenice“, který naše obec pořádá. Zde vznikla i v roce 2001 „Pamětní síň Foersterova rodu“ z iniciativy obce a za pomocí Českého muzea hudby. Tento festival se rozšířil i do dalších míst v okolí, do Dolního Bousova a Jičína a účinkující sbory „Unie českých pěveckých sborů“ se sem sjíždějí z celé oblasti Prahy, středních Čech a východních Čech, letos již potřetí. V letošním ročníku vznikla i nová tradice, účast sborů ze Slovinské republiky. Syn zakladatele rodové dynastie Antonín Foerster je totiž ve Slovinsku oceňován jako národní skladatel a významný hudební pedagog. Na památníku národní školy J.B.Foerstra  byly proto při festivalu nově odhaleny dvě pamětní desky – jedna Josefu Bohuslavu a druhá Antonu Foerstovi. Obnovování hudební tradice se ale obrátilo k samotným kořenům, totiž na chrámový kůr kostela Narození Pany Marie v Osenicích. Odtud za časů kantora a ředitele kůru zněla hudba, provozovaná prostými místními muzikanty. Krásné a cenné varhany  v tomto kostele nahlodal zub času a červotoč tak, že je již nebylo možné při bohoslužbách používat. Z iniciativy občanů obce – „Sdružení rodáků a přátel Dětenic, Osenic a Brodku“ – byla uspořádaná sbírka na jejich opravu a ta pak svěřena odborníku varhanáři ing. Poláčkovi. Ten v rekordním čase s neobyčejným nasazením vrátil tomuto vzácnému nástroji původní zvuk. Tak bylo možné tento historický skvost vrátit původnímu účelu. Slavnostní vysvěcení varhan bude provedeno v sobotu dne 22.listopadu 2003 ve 13,00 hodin v kostele Narození Panny Marie v Osenicích.

  Josef Foerster

  (1833 – 1907) – skladatelův otec

  Významný hudebník. Prvního významného hudebního vzdělání nabyl u svého otce, učitele osenického. Absolvoval varhanickou školu. Pět let byl varhaníkem v klášteře ve Vyšším Brodě. V roce 1858 se stal varhaníkem u sv. Vojtěcha a brzy poté u sv. Mikuláše na Malé Straně. Roku 1862 byl jmenován ředitelem kůru u sv. Trojice a roku 1866 u sv. Vojtěcha, kde na delší dobu pevně zakotvil. Byl učitelem hudby a učitelem zpěvu na českém státním ústavě učitelském. Od roku 1873 působil v Kolíně nad Rýnem.

  Josef Bohuslav Foerster

  (1859 – 1951)

  Narodil se v Praze na Malé Straně. Hudba Josefa Bohuslava Foerstera vyrůstá z české národní tradice. Jeho cesta začíná u Smetany, Dvořáka a Fibicha. Svým rodovým původem patří do světa starých venkovských kantorů. Dílo J. B. Foerstera je velmi rozsáhlé a mnohostranné. Složil 23 melodramů, stovky sborů, desítky písní a písňových cyklů, 6 oper (Eva, Jessika, Srdce, Debora, Nepřemožení, Bloud), 2 houslové koncerty, 5 symfonií, symfonické básně, orchestrální suity, komorní skladby – dechový kvintet, nonet, 5 smyčcových kvartet, tria, dua, skladby pro sólové nástroje: housle, violu, violoncello, flétnu, klavír, varhany, harmonium a velké množství církevních skladeb.Josef Bohuslav Foerster byl veliký skladatel, spisovatel, a malíř. Jeho rod pochází z Osenic z kantorské rodiny, kde již od roku 1826 pracovali jeho děd a praděd v osenické škole jako řídící učitelé a v osenickém kostele jako regens chori. V té době sem jezdil i jejich vnuk z Prahy, jak o tom píše ve svých literárních pamětech. Asi v té době byly Osenice hudebním centrem, pro své okolí, sjížděli se sem různí muzikanti, kteří hráli a zpívali skladby od umělců jako Mozart nebo Beethoven. To malého Josefa inspirovalo pro jeho budoucí kariéru.Členové rodiny Foersterů byli nejvíce učitelé, ale i úředníci a řemeslníci. Ale všichni byli výbornými hudebníky na různé nástroje.  Ignác Foerster(1774 – 1827) – skladatelův praděd Roku 1796 se stal učitelem v Lojovicích na panství brandýském. Roku 1810 se odstěhoval z Mladé do Dětenic u Libáně v hejtmanství Jičínském. Byl dvakrát ženat, měl jedenáct dětí, kromě tří všechny dorostly. Zchátralá dětenická škola nebyla obci ke cti. Mnohem pokročilejší a osvícenější byli občané Osenic, kteří postavili ve své obci novou školu, kam se Ignác Foerster v září 1826 přestěhoval a v budově začal vyučovat. Ignác Foerster v osenické škole učil pouze do 24.12.1827, kdy zemřel. Kantorská tradice se zachovala u jeho syna Josefa (skladatelův děd).

  Josef Foerster

  (1804 – 1892) – skladatelův děd

  Když roku 1827 zemřel Ignác Foerster, jeho otec, se musel starat o maminku a pět nezaopatřených dětí. Josef Foerster dostal po otci místo učitele na osenické škole. Osenická škola byla trojtřídka a Foerster vyučoval nepřetržitě ve třetí třídě. Jako učitel byl osenický Foerster ve škole přísný a po zvyku doby používal i tělesných trestů, kázeň měl ve třídě vzornou. Velmi rád učil děti přednášet a memorovat různé básně. Byl vynikajícím učitelem počtů. Osenický kůr byl jeho pýchou. Za života nashromáždil velký archiv notový. V osenické škole působil plné půlstoletí. Osenický učitel Josef Foerster se postaral o výchovu tří českých hudebníků: Josefa, Antonína a Karla Foerstrů.Antonín Foerster(1837 – 1926) – skladatelův strýcU Antonína se setkáváme v tomto rodě poprvé s problémem emigrace způsobené množstvím hudebních talentů, vyskytujících se v jediné rodině. Po studiích odchází Antonín do Chorvatska a později do slovinské Lublaně odkud se do vlasti již nikdy nevrátil. Antonín Foerster pro Slovince hojně komponoval, psal skladby církevní i symfonické. Vytvořil i první jejich lyrickokomickou operu „Gorenjského slavčeka“. Opatřil Slovincům první klavírní školu, školu zpěvu i nauku o harmonii, modulaci a dal základ slovinské hudební terminologii. Hudebním výkvětem byl jeho syn Antonín Foerster.

  Karel Foerster

  – skladatelův nevlastní strýc

  Vystudoval pražskou konservatoř a stal se houslistou Prozatímního divadla. Součastně byl i žákem pražské varhanické školy. Varhaníkem ve Znojmě byl do listopadu 1878 do srpna 1883. Vrcholem jeho hudebnické dráhy bylo regenschorské místo při kůru v Moravských Budějovicích, jež zastával v letech 1883 – 1920. Měl také svou hudební školu, z níž vyšel mimo jiné i Jaromír Herle.

  na začátek stranky

  10. Kontakty

  tel.: 493596360, 493596007

  detenice@iol.cz

  na začátek stranky  Pro lepší zobrazení stiskněte F11