wz
: :

Obec Dětenice

. .
Úvod Kontakty Zajimavosti Turistika Sport Historie Dokumenty Úřední deska Aktuality Ubytovna Vodovod stavba kanalizace Územní plán E-mail

 

Důležité dokumenty

29.07.2009Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení na zhotovitele stavby "Dětenice, Osenice, Brodek - ČOV a splašková kanalizace"

08.06.2009Komise pro hodnocení nabídek

08.06.2009Komise pro otvírání obálek

02.06.2009Výběrové řízení - Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace

14.04.2009Rozhodnutí o zrušení výběrového řízení na zhotovitele stavby "Dětenice, Osenice, Brodek - ČOV a splašková kanalizace"

13.03.2009Komise pro hodnocení nabídek

13.03.2009Komise pro otvírání obálek

10.03.2009Vzor - předvyplněné nulové hodnoty výkazu výměr (slepý rozpočet)(formáty pdf, doc, xls)

05.03.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - doplněk výkazu výměr(pdf)

05.03.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - doplněk výkazu výměr(doc)

05.03.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - doplněk výkazu výměr(pdf,doc,xls)

26.02.2009Postupy Správy a údržby silnic Královéhradeckého kraje. Poplatky za uložení (věcná břemena) nejsou předmětem výkazu výměr ani zadávací dokumentace.

----------Poplatky za uložení (věcná břemena) nejsou předmětem výkazu výměr ani zadávací dokumentace.

26.02.2009Stanoviska dotčených orgánů II. etapa

26.02.2009Stanoviska dotčených orgánů I. etapa

26.02.2009Zadávací dokumentace formát (*.doc)

23.02.2009Projektová dokumentace veřejné části přípojek II. etapa

23.02.2009Projektová dokumentace veřejné části přípojek I. etapa

23.02.2009Kopie stavebních povolení a územních souhlasů

17.02.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace

17.02.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - výkaz výměr(pdf)

17.02.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - výkaz výměr(doc)

17.02.2009Zadávací dokumentace_Dětenice, Osenice, Brodek-ČOV a splašková kanalizace - výkaz výměr(pdf,doc,xls)

23.12.2008Zadávací dokumentace - na zajištění dozoru stavby "Dětenice, Osenice, Brodek - ČOV a splašková kanalizace"

 

Zpět