wz
: :

Obec Dětenice

. .
Úvod Kontakty Zajimavosti Turistika Sport Historie Dokumenty Úřední deska Aktuality Ubytovna Vodovod stavba kanalizace Územní plán E-mail

 

Obec Dětenice je provozovatelem vodovodu Dětenice. V této činnosti je i plátcem DPH.

 

Důležité dokumenty

Žádost o stanovéní výjimky pro tvrdost a sírany v tlakovém pásmu "Osenice-Dětenice - zdroj Viničky

Hodnocení zdravotník rizik pro stanovení výjimky - tlakové pásmo Osenice-Dětenice - zdroj Viničky

Rozhodnutí - opatření

Zásobovaní obyvatelé jsou tímto informování o zvýšeném obsahu síranů a vysoké tvrdosti vody (v tlakovém pásmu Osenice-Dětenice - zdroj Viničky) a je jim doporučeno pokrýt čás potřeby pitné vody vodou balenou (nikoliv ale balenou vodou minerální). Voda není vhodná pro kojence.

 

Ostatní dokumenty

Provozní řád vodovodu Dětenice

Přílohy provozního řádu

 

Rozbory vody

rok 2010

15.12.2010 - Výsledky opakovaného rozboru Památník Foerstrova rodu - dusitany: Vzorek splňuje požadavky

15.12.2010 - Výsledky opakovaného rozboru ZŠ a MŠ Dětenice - mikrobiologie: Vzorek splňuje požadavky

20.11.2010 - Výsledky opakovaného rozboru Obecní úřad Dětenice - sírany: Vzorek splňuje požadavky

20.11.2010 - Výsledky opakovaného rozboru Osenice - č.p.3 - mikrobiologie: Vzorek splňuje požadavky

22.10.2010 - Výsledky rozboru Osenice - sídliště: Vzorek splňuje požadavky

21.10.2010 - Výsledky rozboru Dětenice 141 - Obecní úřad Dětenice:

Jímaná voda splňuje požadavky vyhlášky MZdr č. 252/2005 Sb., s výjimkou zvýšené hodnoty tvrdosti (6,45 mmol/l) a zvýšených koncentrací síranů (264 mg/l), které jsou dány charakterem geologického podloží (slínovce s dispergovaným pyritem). Pro eliminaci případného mikrobiálního znečištění je průběžně prováděna dezinfekce.Kontrolní odběr se bude opakovat. Výsledky budou zveřejněny.

Kontrolní odběr se bude opakovat. Výsledky budou zveřejněny.

21.10.2010 - výsledky úplného rozboru Osenice č.p. 3:

Jímaná voda splňuje požadavky vyhlášky MZdr č. 252/2004 Sb., s výjimkou zvýšené tvrdosti (4,70 mmol/l). Jímaná voda dále nevyhovovala mikrobiologicky (mikr. kult. při 22 °C, mikr. kult. při 36 °C, koliformní bakterie). Pro eliminaci případného mikrobiálního znečištění je průběžně prováděna dezinfekce.

Kontrolní odběr se bude opakovat. Výsledky budou zveřejněny.

15.07.2010 - výsledky kráceného rozboru prodejna Brodek

15.07.2010 - výsledky kráceného rozboru ubytovna Osenice

15.03.2010 - výsledky kráceného rozboru prodejna Brodek

15.03.2010 - výsledky kráceného rozboru ubytovna Osenice

rok 2009

14.12.2009 - výsledky kráceného rozboru ZŠ a MŠ Dětenice

14.12.2009 - výsledky kráceného rozboru Osenice - č.p. 53

16.09.2009 - výsledky úplného rozboru Dětenice - obecní úřad

16.09.2009 - výsledky úplného rozboru Osenice - Památník-pozor na zvýšené hodnoty síranů, doporučujeme pít vodu neminerální balenou.

01.07.2009 - výsledky kráceného rozboru kadeřnictví Dětenice

01.07.2009 - výsledky kráceného rozboru Osenice - č.p. 57.

11.03.2009 - výsledky kráceného rozboru prodejna Brodek

11.03.2009 - výsledky kráceného rozboru ubytovna Osenice-pozor na zvýšené hodnoty síranů, doporučujeme pít vodu neminerální balenou.

28.02.2009 - výsledky kráceného rozboru prodejna Brodek

28.02.2009 - výsledky kráceného rozboru ubytovna Osenice

rok 2008

1.12.2008 - výsledky kráceného rozboru Dětenice 141

1.12.2008 - výsledky kráceného rozboru Osenice 57

1.10.2008 - výsledky úplného rozboru Dětenice - školní jídelna

1.10.2008 - výsledky úplného rozboru Osenice - ubytovna

 

Sledování koncentrace trichlorethylénu v podzemních vodách v Dětenicích

2009

2008

2007

2006

 

Stavba vodojemu


 

Provozní prostory


Zpět