wz
: :

Obec Dětenice

. .
Úvod Kontakty Zajimavosti Turistika Sport Historie Dokumenty Úřední deska Aktuality Ubytovna Vodovod stavba kanalizace Územní plán E-mail

 

Pilský rybník

Jeden z nejzachovalejších rybníků, který se nachází jižně od Dětenic (Brodku) na hranici okresů Jičín a Nymburk. Předmětem ochrany jsou zbytky slatinných mokřadních luk, luhů a dubohabrových hájů na horním toku Hasinského potoka a jeho pravého přítoku. Významná ornitologická lokalita.

Významné druhy rostlin: Významné druhy živočichů: Zámecká zahrada

V zámecké zahradě roste řada zajímavých exemplářů dřevin. Celkem bylo v parku zjištěno 12 taxonů jehličnanů a 32 taxonů listnatých dřevin. Z jehličnanů nelze opomenout zerav obrovský (Thuja plicata) a statný exemplář borovice limby (Pinus cembra - 118 cm; 8 m ; 17m). Z listnáčů upoutají pozornost svým vzrůstem především některé jedince jasanu

na začátek stranky